Tytuł projektu: “Rozwój działalności eksportowej firmy “Dragon” poprzez udział w międzynarodowych targach HORECA Kraków 2018r.”

Nazwa beneficjenta: „DRAGON” Korgul, Prochowski Sp. J.

Województwo: pomorskie

Powiat: gdański

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt grantowy „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Wartość projektu: 101 139,85 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 40000,00 zł

Projekt realizuje zadanie „ Rozwój działalności eksportowej firmy „Dragon” poprzez udział w międzynarodowych targach HORECA Kraków 2018 r. w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

W ramach jego realizacji zostaną zrealizowane następujące działania: