funduszeUE1

Rozwój zakładu z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu produkcji i usług, dla poprawy konkurencyjności, w firmie Dragon Sp. J. z siedziwbą w Gdańsk

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013